In Buren start het project MeeleefGezin voor ouders van jonge kinderen

MeeleefGezin biedt ouders met psychische problemen de steun van een meeleefgezin, voor hun kind in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Een meeleefgezin geeft een steuntje in de rug door een kind minimaal een dag(deel) per week en een weekend per maand op te vangen.

Het kind krijgt extra aandacht en de ouder(s) krijgen de ruimte om tot rust te komen en in hun kracht te blijven, waardoor zij weer beter in staat zijn om goed voor hun kind te blijven zorgen.  Zie bijgevoegde flyers voor meer informatie.

Momenteel zijn er 7 meeleefgezinnen in de regio gescreend en opgeleid, die ruimte hebben om een kindje op te vangen!

Download: Flyer Meeleefgezin Rivierenland

Download: Informatiefolder Meeleefgezin verwijzers Rivierenland