Wegens succes verlengd; vouchers Huishoudelijke Hulp

Sinds 1 januari 2015 kunnen inwoners gebruik maken van vouchers om huishoudelijke hulp in te kopen. Het college heeft besloten deze regeling tot 1 januari 2018 voort te zetten. Er zijn drie groepen inwoners die een voucher kunnen aanvragen. De eerste groep bestaat uit de mensen die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) huishoudelijke hulp krijgen, maar die (af en toe) behoefte hebben aan extra ondersteuning die niet valt onder de hulp die ze al krijgen. De tweede groep bestaat uit mensen die op grond van de Wmo huishoudelijke hulp zouden kunnen krijgen, maar hier van afzien, bijvoorbeeld omdat zij  hun eigen bijdrage te hoog vinden. De derde groep bestaat uit mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. Zij kunnen deze extra hulp aanvragen en in de eigen thuissituatie inzetten om hun huishouden te ontlasten. Eén voucher staat gelijk aan één uur hulp en kost de gebruiker € 5,- per uur. De inwoner kan de voucher verzilveren bij één van de aanbieders voor huishoudelijke hulp, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten.