Algemeen

Naast de verschillende thema's informeren we u hier over algemene zaken rond de zorg in de gemeente Buren

Noodnummer bij crisis

Een crisis is een zware noodsituatie waarbij een persoon niet meer voor zichzelf kan zorgen en in gevaar is. Tijdens kantooruren Tijdens kantooruren belt u bij een crisis het nummer van Stib: 0344 680 670 Vertel aan de medewerker aan de telefoon waarom u vindt dat er sprake is van… Lees meer

Hoe heeft gemeente Buren de onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld

Wanneer u in gesprek gaat met uw gemeente over zorg of ondersteuning voor uzelf of uw gezin(sleden), dan hoeft u dat niet alleen te doen. Als u dat wilt, kunt u zich laten ondersteunen door een vriend of familielid, maar bijvoorbeeld ook door een vrijwilliger, een ouderenadviseur of de (cliënt)ondersteuner… Lees meer

Hoe wordt de hoogte van de eigen bijdrage berekend

De eigen bijdrage wordt berekend op basis van inkomen en vermogen, samenstelling van het huishouden en de indicatie. Op de website van het CAK kunt u ook zelf de eigen bijdrage berekenen. Lees meer

Wie berekent de hoogte van de eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Lees meer

Geldt de eigen bijdrage voor alle voorzieningen

Nee. Voor rolstoelen mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen. Ook voor de verschillende vormen van jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage. Als er voor een kind/jongere een woningaanpassing nodig is, dan geldt de eigen bijdrage wel. In dit geval wordt de eigen bijdrage opgelegd aan de ouders van het kind/de… Lees meer

Wat is een eigen bijdrage

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat omschreven dat gemeenten van de klant een bijdrage in de kosten voor een voorziening mogen vragen. Dit noemen we de eigen bijdrage. Lees meer

Wat is een Pgb

Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt, waarmee u zelf de zorg, (huishoudelijke) hulp of een hulpmiddel inkoopt die u nodig heeft. Lees meer

Compliment, suggestie of klacht

Heeft u een compliment, klacht of suggestie? Wij horen het graag. Wij gebruiken uw ervaringen om onze dienstverlening te verbeteren. Compliment of suggestie Wij proberen onze dienstverlening aan u zo goed mogelijk te organiseren. We willen klantvriendelijk zijn en uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden. U weet het beste of… Lees meer