Leren

Kinderopvang, peuterspeelzaal en onderwijs

Speel-leergroepen voor de peuter

In de gemeente Buren zijn speel-leergroepen waar de ontwikkeling van het jonge kind op een speelse manier wordt gestimuleerd. Speel-leergroepen zijn gesitueerd in een kinderdagverblijf. Aandacht wordt besteed aan o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn in deze levensperiode… Lees meer

Mijn kind heeft (misschien) dyslexie

Bestaat voor uw kind het vermoeden van dyslexie of is dyslexie geconstateerd? Hier leest u welke stappen u kunt ondernemen voor het verkrijgen van een diagnose en een passende behandeling. Eerste signalering dyslexie Een kind met dyslexie heeft (ernstige) problemen met lezen en spellen. Over het algemeen vindt de eerste… Lees meer

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. Lees meer

Onderwijs kinderen

In Buren zijn er diverse voorzieningen op het gebied van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs aan kinderen tot 12 jaar. In de diverse kernen kunt u kinderopvang en peuterspeelwerk vinden. Deze worden aangeboden door Kinderdagverblijf Buitenpret, Stichting Kinderopvang Lienden - Maurik Kinderopvang Rivierenland, Peuterspeelzaal Heisa Hop en Peuterspeelzaal De Blokkendoos. Lees meer