PGB

Alles over het persoonsgebonden budget.

Download folder persoonsgebonden budget (PGB)

Ik wil het Pgb omzetten naar zorg of ondersteuning die de gemeente regelt

U belt dan met het Stib om uw vraag te bespreken. U kunt uw vraag ook mailen naar info@stib.nl. Een medewerker van Stib neemt dan met u contact op. Samen kijkt u naar praktische zaken zoals de ingangsdatum van de omzetting, welke zorgaanbieder de hulp of ondersteuning moet gaan… Lees meer

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een Pgb

Om in aanmerking te komen voor een Pgb doorloopt u de volgende stappen: Stap 1. Neem contact op met het gebiedsteam Stib van de gemeente Buren. Stap 2. Een medewerker van Stib bespreekt samen met u uw hulpvraag en kijkt samen met u of u of uw kind in aanmerking… Lees meer

Betaal ik een eigen bijdrage als ik een Pgb krijg

Voor de zorg, ondersteuning en een hulpmiddel die u op grond van de Wmo met een Pgb inkoopt, betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage geldt niet voor rolstoelen. Het vaststellen en de inning van de eigen bijdrage doet het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De gemeente zal de… Lees meer

Hoe verloopt de betaling van het Pgb

Als u een Pgb ontvangt, krijgt u geen geld op de eigen bankrekening, maar een budget bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij controleren de facturen en betalen de zorgverlener rechtstreeks uit. Dit wordt trekkingsrecht genoemd. Voor alle zelf ingekochte zorg of ondersteuning heeft u een zorgovereenkomst nodig. Gebruik… Lees meer

Hoe wordt de hoogte van het Pgb bepaald

De hoogte van het Pgb wordt bepaald door de gemeente. Zij doet dit aan de hand van: het door u ingediende Budgetplan; een vergelijkbare oplossing die de gemeente anders voor u zou inkopen; de zorgverlener die u met het Pgb wilt betalen. De hoogte van het Pgb is nooit… Lees meer

Wanneer krijg ik geen Pgb

Er zijn enkele redenen op grond waarvan een Pgb niet verstrekt wordt. Op basis van de Jeugdwet geldt een Pgb niet: voor een minderjarige die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft gekregen; een jongere die met een machtiging is opgenomen in een gesloten jeugdaccommodatie. Daarnaast zijn er algemene redenen op grond… Lees meer

Mag ik Pgb inzetten om familie of mantelzorgers te betalen

Familielieden en mantelzorgers mogen alleen met het Pgb worden betaald als het geen ‘gebruikelijke hulp’ of informele zorg is. Met gebruikelijke hulp wordt bedoeld dat het normaal/gebruikelijk is dat ouders, partners, inwonende kinderen en huisgenoten in bepaalde mate voor elkaar zorgen. Informele zorg is de zorg die door vrijwilligers en… Lees meer

Waar mag ik het Pgb aan besteden

Het Pgb besteed u aan het inkopen van zorg, ondersteuning of een hulpmiddel die aan u of uw kind zijn toegekend. U kunt het Pgb dus niet inzetten voor administratie- of bemiddelingskosten. Er is geen verantwoordingsvrij  bedrag. Dus eigen onkosten zoals postzegels, cadeautjes of telefoonkosten kunt u niet met het… Lees meer

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Pgb

U moet kunnen aangeven waarom u een Pgb  wilt. Daarnaast moet u in staat zijn het Pgb te beheren, de administratie er voor regelen en passende en goede zorg/hulp in te kopen. Om dat aan te kunnen tonen moet u een Budgetplan invullen.   Om vooraf te toetsen of… Lees meer

Wanneer is een Pgb handig

Het kan zijn dat de ondersteuning die de gemeente voor u regelt, niet in uw situatie past. Bijvoorbeeld als u zorg op veel verschillende momenten per dag nodig heeft, u de zorg graag van een vertrouwd persoon wilt ontvangen, of als u een heel specifiek hulpmiddel nodig heeft. Met een… Lees meer

Wat is het verschil tussen een Pgb en zorg die door de gemeente is ingekocht

Als de gemeente de zorg of ondersteuning voor u inkoopt, wordt dit voor u geregeld. Dit noemen wij zorg in natura (ZIN). U hoeft dan zelf niets te regelen en u heeft geen extra administratie. Bij een Pgb koopt u zelf de zorg of ondersteuning in regelt u de administratie… Lees meer

Wat is een Pgb

Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt, waarmee u zelf de zorg, (huishoudelijke) hulp of een hulpmiddel inkoopt die u nodig heeft. Lees meer