Extra hulp in verband met coronavirus

Welzijn Rivierstroom heeft de inzet op ‘Burenhulp’ wat vergroot, in verband met het vergrote isolement door het coronavirus. Denk bij inzet op Burenhulp dus nu zeker ook aan vrijwilligers die boodschappen voor ouderen willen doen.

De pagina met info van de dorpen wordt zo snel mogelijk gevuld.

In Buren stad en Asch is ook extra hulp: Buren en Asch flyer Corona en hulp