Gemeente Buren maakt sociale begeleiding bij de regiotaxi toegankelijker

Gemeente Buren is verantwoordelijk voor het Wmo-vervoer in de regio voor haar inwoners. Dit aanvullende vervoer wordt uitgevoerd door Versis. Iedereen die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan dagelijks tussen 6:00 uur ’s ochtends en 1:00 uur ’s nachts met Versis reizen. Wanneer een inwoner dermate slecht ter been is en hiervoor niet (voldoende) terug kan vallen op zijn/haar sociale netwerk, en waarvoor het openbaar vervoersnetwerk niet toereikend is, komt hij/zij in aanmerking voor een vervoersvoorziening onder de Wmo. Aan de inwoner wordt dan een maatwerkvoorziening toegekend (in de vorm van een Wmo-pas), waarmee tegen een gereduceerd tarief gereisd kan worden met de regiotaxi.

Als er door de gemeente geconstateerd wordt dat er vanwege medische redenen een medisch begeleider noodzakelijk is, is de houder van de Wmo-pas verplicht om samen met deze medisch begeleider te reizen. Er kan echter ook door de gemeente geconstateerd worden dat begeleiding van iemand uit het sociale netwerk wenselijk kan zijn, waarna hier een indicatie voor afgegeven kan worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu ook besloten dat in gemeente Buren deze sociaal begeleider mee mag reizen tegen het gereduceerde Wmo-tarief.

Demissionair wethouder Daan Russchen stel hierover het volgende: “Er is veel eenzaamheid onder ouderen en dit kan helpen dit te verminderen. Mobiliteit kan erg helpen bij een zinvolle daginvulling en onderhouden van sociale contacten. De drempel om de deur uit te komen maken we zo wat lager.”