Noodnummer bij crisis

Een crisis is een zware noodsituatie waarbij een persoon niet meer voor zichzelf kan zorgen en in gevaar is.

Tijdens kantooruren

Tijdens kantooruren belt u bij een crisis het nummer van Stib: 0344 680 670 Vertel aan de medewerker aan de telefoon waarom u vindt dat er sprake is van een crisis.

Buiten kantooruren

’s Avonds en in het weekend kunt u in geval van een crisissituatie contact opnemen met:

  • – uw huisarts;
  • – de politie 0900 8844;
  • Veilig Thuis 0800 2000; of
  • – voor kinderen van 0 -18 jaar met de crisisdienst van Jeugdbescherming Gelderland 0900-9955599.

Deze nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Een goed gesprek of een luisterend oor?

Contact Sensoor voor een luisterend oor en een goed gesprek via 0900 0767, chat, e-mail of www.sensoor.nl.