Betaal ik een eigen bijdrage als ik een Pgb krijg

Voor de zorg, ondersteuning en een hulpmiddel die u op grond van de Wmo met een Pgb inkoopt, betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage geldt niet voor rolstoelen. Het vaststellen en de inning van de eigen bijdrage doet het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De gemeente zal de hoogte van het Pgb doorgeven aan het CAK, zodat het CAK de eigen bijdrage bij u in rekening kan brengen.

De eigen bijdrage wordt niet automatisch van uw Pgb ingehouden. U mag de eigen bijdrage ook niet uit het Pgb betalen.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.