Hoe heeft gemeente Buren de onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld

Wanneer u in gesprek gaat met uw gemeente over zorg of ondersteuning voor uzelf of uw gezin(sleden), dan hoeft u dat niet alleen te doen. Als u dat wilt, kunt u zich laten ondersteunen door een vriend of familielid, maar bijvoorbeeld ook door een vrijwilliger, een ouderenadviseur of de (cliënt)ondersteuner in het gebiedsteam Stib. Heeft u niemand in uw eigen omgeving om u te ondersteunen bij het gesprek? Voelt u zich niet gehoord door de cliëntondersteuner van het gebiedsteam? Of ervaart u deze niet als voldoende onafhankelijk? Dan kunt u gratis een beroep doen op de Vertrouwenspersoon Wmo van regio Rivierenland. Deze geeft u onafhankelijk advies, bemiddelt als u een klacht wilt indienen en kan u ondersteunen tijdens uw gesprek met de gemeente/gebiedsteam.

Ook jongeren, kinderen en ouders die met de jeugdhulp te maken krijgen, kunnen veel vragen of klachten hebben. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (akj) is er om die vragen te beantwoorden.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.