Hoe heeft gemeente Buren de onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld

Wanneer u in gesprek gaat met uw gemeente over zorg of ondersteuning voor uzelf of uw gezin(sleden), dan hoeft u dat niet alleen te doen. Als u dat wilt, kunt u zich laten ondersteunen door een vriend of familielid, maar bijvoorbeeld ook door een vrijwilliger, een ouderenadviseur of de (cliënt)ondersteuner.

Heeft u niemand in uw eigen omgeving om u te ondersteunen bij het gesprek? Voelt u zich niet gehoord door de cliëntondersteuner van gebiedsteam Stib? Of ervaart u deze niet als voldoende onafhankelijk? Dan kunt u gratis een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning/vertrouwenspersoon.

Voor ondersteuning bij vragen rondom zorg en ondersteuning op grond van de Wmo kunt u terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuning/vertrouwenspersoon Wmo van Zorgbelang Gelderland. Deze geeft u onafhankelijk advies, bemiddelt als u een klacht wilt indienen en kan u ondersteunen tijdens uw gesprek met de gemeente/gebiedsteam.

Voor ondersteuning bij vragen rondom zorg en ondersteuning die met jeugdhulp te maken hebben, kunt u gebruikmaken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (Annemieke Spijker: www.adviespuntzorgbelang.nl & 026 3842826 of 06 53886809). Ook kunt u voor onafhankelijke clientondersteuning terecht bij MEE Expertisecentrum (www.meegeldersepoort.nl/expertisecentrum). Zij zijn tijdens telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar: bel 088-6330000 of mail naar clientondersteuning@meegeldersepoort.nl.

Via onderstaande linkjes kunt u de contactgegevens vinden van de onafhankelijke cliëntondersteuning/vertrouwenspersoon.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.