Ik heb veel kosten door mijn ziekte

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Mensen kunnen een tegemoetkoming van € 350,00 krijgen. Hier is wel een inkomens- en vermogenstoets voor nodig. Voor het aanvragen van deze tegemoetkoming kunt u bellen met de gemeente op 14 0344. Casemanagers van de afdeling Werk en Inkomen kunnen u meer informatie geven over deze regeling.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.