Leefbaarheid

In de gemeente Buren kennen we in diverse dorpen een signaleringsgroep. Een signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die samenwerken met bijvoorbeeld gemeente, welzijnswerk, Stib en politie. Dat doen ze door simpelweg hun ogen en oren open te houden. Bijvoorbeeld als ze de hond uitlaten. Via de meldingsknoppen op de sites van de signaleringsgroep kunnen burgers meldingen doen in relatie tot jongeren-, milieu-, overlast en meldingen voor zorg en welzijn voor Stib. Heeft u vragen over de signaleringsgroepen? Of heeft u belangstelling om een signaleringsgroep/ whats app groep112 te starten in uw dorp? Neem dan contact op met Mozaïek Welzijnsdiensten.

Een WhatsApp- groep is bedoeld om verdachte situaties te melden. De meldingen komen niet alleen terecht bij de deelnemers in de groep, ook de wijkagent ziet deze meldingen. Via de wijkagent of deelnemers wordt iedereen op de hoogte gehouden wat er met de melding is gebeurd. Een WhatsApp- groep is goed initiatief om op eenvoudige wijze de veiligheid in de buurt te verbeteren. Bijna iedere kern binnen de gemeente heeft een WhatsApp- groep.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.