Onderwijs kinderen

In Buren zijn er diverse voorzieningen op het gebied van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs aan kinderen tot 12 jaar.
In de diverse kernen kunt u kinderopvang en peuterspeelwerk vinden. Deze worden aangeboden door Kinderdagverblijf Buitenpret, Stichting Kinderopvang Lienden – Maurik Kinderopvang Rivierenland, Peuterspeelzaal Heisa Hop en Peuterspeelzaal De Blokkendoos.

Binnen de meeste kinderopvanglocaties zijn speel-leergroepen voor de peuters waar hun ontwikkeling op een speelse manier wordt gestimuleerd. De speel-leergroepen bieden activiteiten aan uw peuter in een rijke speelomgeving. De meeste kinderen hebben geen extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. Sommige kinderen hebben een steuntje in de rug nodig en juist deze kinderen hebben extra baat bij deelname aan de speel-leegroep. De jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau bekijkt volgt de ontwikkeling van uw peuter. Mogelijk adviseert ze u tot deelname aan de speel-leergroep. Voor deelname hieraan betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage.

In Buren zijn er zestien basisscholen: vier christelijke scholen en twaalf openbare scholen van BasisBuren. Heeft uw kind moeite met de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs? Heeft uw kind moeite met plannen en organiseren? Heeft hij/zij niet altijd aansluiting met de leeftijdsgenoten? Dan is een maatje van Match misschien wel iets voor uw kind. Maatje en jongere doen activiteiten die ze beiden leuk vinden op een moment die hen beiden uitkomt. Een maatje kan praktische hulp  bieden zoals bijvoorbeeld bij huiswerk of bij het maken van keuzes in school, werk of vrije tijd.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.