Participatieraad Wmo & Jeugdhulp

De gemeente Buren heeft een Participatieraad Wmo & Jeugdhulp  voor de beleidsterreinen Wmo2015 en de Jeugdwet.

Deze Participatieraad heeft de taak om het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid rondom wonen, welzijn, zorg en participatie. De raad bestaat uit inwoners van de gemeente Buren en heeft een onafhankelijk voorzitter. Advisering vindt plaats vanuit het perspectief van inwoners uit de gemeente, waaronder cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.