Wanneer krijg ik geen Pgb

Er zijn enkele redenen op grond waarvan een Pgb niet verstrekt wordt. Op basis van de Jeugdwet geldt een Pgb niet:

  • voor een minderjarige die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft gekregen;
  • een jongere die met een machtiging is opgenomen in een gesloten jeugdaccommodatie.

Daarnaast zijn er algemene redenen op grond waarvan u geen Pgb krijgt:

  • Er is sprake van fraude. Dat kan in het verleden zijn geweest, als u eerder een Pgb heeft gehad. Maar het kan ook geconstateerd worden bij controle nu. Bijvoorbeeld dat u onjuiste informatie heeft gegeven op  basis waarvan het Pgb is verstrekt. Of u besteed het Pgb niet waarvoor het bedoeld is.
  • De kosten van het Pgb zijn hoger dan de kosten voor een vergelijkbare voorziening die de gemeente anders zou hebben. U moet de meerkosten dan zelf betalen.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.