Het gesprek

U heeft een vraag gesteld of uw zorgen geuit bij Stib. Stib heeft uw vraag niet direct kunnen beantwoorden. Dan wordt er een afspraak met u gemaakt voor een gesprek.
Waar gaat dat gesprek over? Hoe kunt u zich hierop voorbereiden? En wat gebeurt er na dit gesprek? Dit leest u in deze folder.

U kunt ook alvast zelf een plan maken en deze aan Stib opsturen. In het plan schrijft u wat het probleem is, en welke oplossingen naar uw idee nodig zijn. Stuurt u dit plan binnen 7 dagen na het doen van de melding op, dan betrekt de medewerker uw plan bij het gesprek.
Om u te helpen vindt u hier een voorbeeld van een persoonlijk plan en een gezinsplan. Het gezinsplan is specifiek voor vragen over opvoedondersteuning en diverse vormen van jeugdhulp (18-). Voor vragen over wonen, huishouden, vervoer, hulpmiddelen, dagbesteding en dergelijke gebruikt u het voorbeeld van een persoonlijk plan (18+).

Persoonlijk plan
Gezinsplan
Folder Vertrouwenspersoon STIB
Folder bescherming persoonsgegevens STIB

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.