Ondersteuningsplan

U heeft een gesprek gehad met een Stib-medewerker. De afspraken die u heeft gemaakt in dit gesprek komen in een ondersteuningsplan. Hierin staat, wat er nodig is om uw situatie te verbeteren. U maakt het samen met de medewerker van Stib.

In het plan staat wat u wilt bereiken en op welke manier. Wordt uw situatie niet beter met ondersteuning van uw omgeving? Dan gaat Stib vaststellen of u deskundige ondersteuning nodig heeft. Samen bepaalt u dan:
– Welke zorg u of uw gezin/huishouden krijgt
– Wie de zorg gaat bieden
– Wanneer de zorg geleverd wordt
– Of u of uw gezin/huishouden mogelijk gebruik kan maken van het Persoonsgebonden Budget (PGB)

De medewerker van het Stib registreert het definitieve ondersteuningsplan.

Is samen met de medewerker besproken dat u of uw gezin/huishouden deskundige ondersteuning nodig heeft? Dan vraagt u dit bij de gemeente aan door het ondersteuningsplan ondertekend terug te sturen. U krijgt binnen 2 weken bericht van de gemeente of uw aanvraag is goedgekeurd . Dit heet een beschikking. Als uw aanvraag is goedgekeurd, stuurt de gemeente de beschikking ook naar de zorgaanbieder die de ondersteuning gaat bieden. Hiermee geeft de gemeente officieel de opdracht om u of uw gezin/huishouden te gaan ondersteunen.

Wilt u een PGB om zelf de ondersteuning in te kopen? Dan moet u een Budgetplan opstellen en deze aan de medewerker Stib sturen. Daarnaast stelt u samen met de zorgaanbieder een zorgovereenkomst op. De gemeente geeft de noodzakelijke gegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer informatie over een PGB leest u in de folder PGB.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.