Wie vormen Stib?

Stib is het gebiedsteam voor inwoners van de gemeente Buren. Hier kunt u terecht met vragen, zorgen of ideeën over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien.

Stib bestaat uit medewerkers van de gemeente en medewerkers van MEE en STMR:

– maatschappelijk werker
– cliëntondersteuner
– medewerker jeugd
– medewerker Wmo

 Alle Stib medewerkers, hun organisaties en ook andere hulp- en zorgaanbieders werken samen om hulp en ondersteuning toegankelijk en eenvoudig te maken voor de inwoners van de gemeente Buren.

Wat doet de gemeente in Stib?

U heeft een gesprek gehad met een Stib-medewerker over uw situatie. Aan de hand van dit gesprek heeft u samen een plan gemaakt om uw situatie te verbeteren. In dit plan staat wat u wilt bereiken en op welke manier.

Vindt Stib dat u deskundige hulp of zorg nodig heeft? Dan regelt de gemeente dat u deze hulp of zorg krijgt. In de brochure Jeugdhulp en Wmo leggen we uit hoe dit werkt.

Meer informatie leest u in de folder over Stib.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of ondersteuning nodig? Dan kun u bellen met ons op telefoonnummer 0344 680 670. U kunt uw vraag ook mailen. Gebruik hiervoor ons contactformulier.