Wegens succes verlengd voor 2019: Vouchers Huishoudelijke Hulp

Inwoners van de gemeente Buren kunnen al langere tijd gebruik maken van vouchers om (extra) huishoudelijke hulp in te kopen. Het college heeft besloten deze regeling tot 1 januari 2020 voort te zetten.

Wie kunnen vouchers aanvragen?

Er zijn drie groepen inwoners die een voucher kunnen aanvragen:

  • mensen die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al huishoudelijke hulp krijgen, maar die (af en toe) behoefte hebben aan extra ondersteuning die niet valt onder de hulp die ze al krijgen;
  • mensen die op grond van de Wmo een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp zouden kunnen krijgen, maar hier van afzien; en
  • mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken. Zij kunnen deze extra hulp aanvragen en inzetten om hun eigen huishouden te ontlasten.

Eén voucher staat gelijk aan één uur hulp en kost de gebruiker € 5,-. Er kunnen maximaal twee per week worden ingezet. Inwoners kunnen de voucher verzilveren bij één van de aanbieders voor huishoudelijke hulp, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Middels het aanvraagformulier kunnen de vouchers worden aangevraagd.